Tag Archives: yös kaldırılacakmı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile ilgili yapılmak istenen değişikliklerle ilgili Metropol Eğitim Kurumları tarafından yayınlanan kamuoyu bilgilendirme metni

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile ilgili yapılmak istenen değişikliklerle ilgili

Metropol Eğitim Kurumları tarafından yayınlanan kamuoyu bilgilendirme metni

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), yıllar içerisinde belli değişikliklere uğramakla beraber ülkemizde ve yurtdışı temsilciliklerimizde 1981 yılından beri yapılmaktadır.

Sınavın bilinen içeriği 2005 yılından itibaren uygulanmakta olup, 80 soruluk Temel Öğrenme Becerileri Testi (45 genel yetenek sorusu, 30 matematik sorusu, 5 geometri sorusu) ve öğrencilerin Türkçe yeterlilik düzeyini ölçen ve sınav puanlamasına etki etmeyen 60 soruluk Türkçe Testi’nden oluşmaktadır.

Ülkemizdeki üniversitelerde yüksek öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu bir öğrencinin katılması gereken Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), pedagojik olarak değerlendirildiğinde, öğrencinin bilgi ve pratik düzeyini bilimsel kriterlere göre yeterince ölçmeyen ve öğrencileri okumak istedikleri bölümlere göre sınıflandırmada ciddi eksiklikleri olan bir sınavdır.

Örneğin herhangi bir üniversitenin psikoloji, İngilizce öğretmenliği ya da tarih bölümüne girmek isteyen bir öğrencinin matematik ağırlıklı bir sınava katılarak üniversiteye kabul ediliyor olması; ya da akademik anlamda başarılı olabilmek için matematik altyapısı gerektiren bir mühendislik fakültesinde eğitim görmek isteyen bir öğrencinin, sayısal yeteneğin belirleyici olduğu fakat kısa sürede pratik kazanılarak yapılabilecek olan bir genel yetenek testi (IQ) ve temel düzeyde matematik – geometri bilgisi içeren bir matematik testi ile üniversiteye kabul ediliyor olması sıra dışı uygulamalardır.

Sıra dışılık sadece bunlarla kalmamakta olup, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere yerleştirme işlemlerinin 2004 yılına kadar ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılırken, sonrasındaki yıllarda üniversitelerin inisiyatiflerine bırakılmış olması ile de, bu durumun objektif olmayan değerlendirmelere ve keyfi uygulamalara neden olmuş olmasından kaynaklı olarak fazlasıyla düşündürücüdür.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine kabulünde hayata geçirmeyi planladığı yeni düzenlemeler ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın kaldırılması üzerine aldığı karar ile Türkiye üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci akını olacağı iddaa edilmektedir. Uzun yıllardır yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görebilmeleri adına, sınavlara hazırlık aşamalarının büyük bir bölümünde sorumluluk almış olan bir kurum olarak; yapılması planlanan değişikliklerle üniversitelerimizdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının artacağı yönündeki öngörünün doğruluğuna, bu düzenlemelerin içeriklerine , yabancı uyruklu öğrenci alımındaki alternatiflere dair sorular ile beraber bu değişikliklerin sonucunda oluşacak olan tabloya dair birkaç önemli noktaya değinmemizin yararlı olacağı kanısındayız.

TÜRKİYE’YE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEK AMACIYLA TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISININ YETERLİ OLMAMASI YÖS’DEN KAYNAKLI MIDIR?

Aslında soruyu doğru sormak, doğru cevabı almak açısından da oldukça önem taşıyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere ilgisinin az olması; YÖS’ün varlığından kaynaklı bir sonuç mudur yoksa Türkiye üniversitelerinin akademik yeterliliklerinin dikkate değer ve Dünya çapında kabul gören bir düzeyde olmamasının bir sonucu mudur diye sormak gerekiyor. Bu soruya verilecek cevap her yıl yayınlanan “Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda yer almaktadır. (2009 yılı verileriyle ilk 500’de 2 üniversitemiz, ilk 1000’de ise 7 üniversitemiz bulunmaktadır.)

Bu nedenledir ki sadece YÖS’ün varlığıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine olan ilgisi arasında doğrudan bir bağlantı kurmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

YÖS’ÜN KALDIRILMASI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMININ TAMAMIYLA ÜNİVERSİTELERİN İNİSİYATİFİNE BIRAKILACAK OLMASI NASIL SONUÇLAR DOĞURABİLİR?

Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere alımlarında, 2004 yılından bugüne kadar üniversiteler kendi kriterlerini belirlemektedirler. YÖS ün kaldırılması ile, üniversiteler öğrenci alımlarının her aşamasında birinci dereceden sorumlu olacaklardır. Burada akla gelen ilk soru YÖS gibi merkezi olarak yapılan bir sınavın yokluğunda üniversiteler hangi kriterlere göre öğrenci alacaklardır. YÖK’ten yapılan açıklama, öğrenci kabulünün uluslararası geçerliliği olan sınavlarla ve her ülkenin kendi lise bitirme ya da üniversite sınavları dikkate alınarak yapılacağı yönündedir. Peki bu durumda üniversiteler nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacaklardır? Türkiye’de şu an öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımlarına bakıldığında yoğunluklu olarak Türkiye’nin komşu ülkelerinden, Türk cumhuriyetlerinden, T.C. vatandaşlığından çıkmış vatandaşlarımızın yaşadığı Avrupa ülkelerinden ve Ortadoğu ülkelerinden öğrencilerin olduğu anlaşılmaktadır. (2 bin 472 KKTC – İngiliz pasaportu olan ve KKTC vatandaşı olmayan öğrenciler, 2 bin 307 Azerbaycan, bin 147 Bulgaristan, bin 703 Türkmenistan, 975 İran, 899 Moğolistan, 850 Yunanistan, 701 Kazakistan, 581 Afganistan, 556 Almanya, 528 Kırgızistan, 518 Bosna-Hersek, 499 Arnavutluk, 491 Rusya, 307 Makedonya, 293 Irak, 291 Suriye, 262 Gürcistan, 209 Ukrayna, 174 Çin)

Burada dikkat çekici olan eğitim sistemleri oturmuş, üniversiteye yerleşme periyotları belli esaslara göre işleyen ve akademik olarak kendisini Dünya çapında kanıtlamış üniversitelerin olduğu ABD, İngiltere, Fransa vb. ülkelerdeki öğrencilerden üniversitelerimize talep olmadığıdır. Aksine, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayıları dikkate alındığında, üniversitelerimizin hedef kitlesini oluşturan öğrencilerin ülkelerinin üniversiteye yerleşme süreçlerinde her kadar belli esaslar olsa da, sağlıklı işleyen bir eğitim sistemleri olmayan hatta lise bitirme sınavları veya üniversiteye giriş sınavları zaman zaman şaibelere konu olan ülkeler olması dikkat çekicidir. Peki sınav sonuçları ya da diplomalarının geçerliliği tartışmalı olan hatta para karşılığı satın alınabilecek olan bu sınav sonuçlarının ya da diplomaların üniversitelerimize öğrenci kabul sırasında dikkate alınacak olması öğrencileri bilimsel kriterlere göre bölümlere yerleştirme açısından ne kadar doğru sonuçlar verecektir, bu diplomaların ya da sınav sonuçlarının güvenilirlikleri nasıl ölçülebilecektir sorularına verilebilmiş tatmin edici cevaplar maalesef henüz bulunamamıştır.

Örneğin İran’da üniversiteye devam edecek olan öğrencilerin yüksek not almaları gereken ve para karşılığı satın alınabilen lise 4 diploması (Pishdanesgahi) , her sene sınav sorularının daha önceden ele geçirildiği haberleri ile anılan Azerbaycan’da ve Kazakistan’da yapılan üniversite sınavları ya da lise öğrenimini hiç yapmadan lise diploması sahibi olunabilen Türkmenistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden alınan lise bitirme diplomaları, bu ve benzeri ülkelerden gelen öğrencileri üniversitelerimize kabul ederken ne kadar ciddiye alınabilecek, ya da bu sınav sonuçlarının ve diplomaların sahte olup olmadığı nasıl tespit edilebilecek gibi sorularının cevapları da hala yanıt bulmuş değil.

Bu duruma alternatif olarak sunulabilecek olan ve Dünya çapında geçerliliği olan örneğin SAT veya GCE (General Certificate Examination), ACT, Fransız Bakaloryası gibi sınavlar (diplomalar) içerik olarak öğrencilerin yerleşecekleri bölümlere ne kadar paralel testler içermektedir, örneğin; uluslar arası ilişkiler bölümü okumak isteyen bir öğrencinin, matematik ve İngilizce testlerinden oluşan SAT sınav sonucuyla Türkçe eğitim yapan bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümüne yerleşmesi ne kadar mantıklıdır sorularına verilecek cevaplar da ayrıca değerlendirilmelidir.

Diğer bir alternatif olarak sunulan üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci alımlarında kendi sınavlarını açmaları ve kendi kriterlerini belirlemeleri konusudur. İlk bakışta birbirinden farklı akademik sıralamalara sahip üniversitelerin farklı düzeylerde sınavlar yapmalarının, öğrencileri seviyelerine ve bilgi birikimlerine göre sınıflandırma açısından doğru sonuçlar verebileceğini düşünebiliriz. Fakat her üniversite kendi doğru bildiği yöntemi izleyeceğinden, dolayısıyla da yabancı uyruklu öğrenci alımında ortak kriterlerin değil de üniversitelerin öznel tercihlerinin belirleyici olduğunu bilmemizden, bu durumun da sağlıklı sonuçlar vermesi düşük bir ihtimal olarak görünmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci alımı konusunda belli başlı birkaç üniversitenin dışında birçok üniversitemiz bu konuda gerekli bilgi birikimine ve deneyime maalesef sahip değildir.

Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci alımlarında birinci dereceden sorumlu kılınacakları konusu ile ilgili olarak değinmemiz gereken başka bir nokta ise, her yıl yapılan YÖS sınavlarından sonra yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere başvuru süreçlerinde yaşanan düşündürücü gelişmelerdir. Birçok spekülasyona konu olan, zaman zaman medyaya da yansıyan , üniversitelerin keyfi olarak da değerlendirilebilecek eleme kriterleri, öğrenci alımında yetkili olan akademik ya da idari personelin öznel değerlendirmeleri, hatta usulsüzlük olarak tanımlanabilecek uygulamalarıdır. Bu usulsüzlükler ve öğrenci alımlarında yaşanan keyfi uygulamaların merkezi olarak yapılan YÖS ortadan kaldırıldığında daha büyük problemlere yol açıp açmayacağı henüz yanıt bulmuş değildir. YÖS 2004 sonrasında uygulanmaya başlayan ve bugüne kadar devam etmekte olan, öğrencilerin üniversitelere kabul edilme süreçlerinden yola çıkılarak yapılan bu öngörünün yanlışlanma olasılığı üzülerek belirtmek isteriz ki oldukça düşüktür.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI’NIN 2010 YILI İTİBARİYLE KALDIRILMASI VE YÖS 2010’UN YAPILMAMASI DURUMUNDA OLUŞACAK OLAN TABLO NEDİR?

Her yıl yapılması planlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na katılmak için binlerce öğrenci Türkiye’ye gelmektedir. Bu öğrencilerin bir bölümü ülkemizdeki Türkçe kurslarına katılmakta, bir bölümü Türk liselerinde ya da diğer ülkelerin eğitim sistemlerine göre öğretim yapan lise dengi okullarda öğrenim görmekte, diğer bir kısmı ise de sadece YÖS’e hazırlanmak amacıyla Türkiye’de bulunmaktadır. Bu öğrencilerin büyük bir bölümü ülkemizdeki özel kurslara ya da dershanelere de devam etmektedirler. Bu öğrenciler Türkiye’de ikamet etmek, hayatlarını devam ettirmek , dershanelere veya Türkçe kurslarına katılmak için maddi, manevi fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye dışında da bu sınava katılmak amacıyla hazırlıklarını sürdüren birçok öğrenci bulunmaktadır.

25 Ekim 2009 tarihinde ÖSYM’nin açıkladığı 2010 yılı sınav takviminde YÖS 2010’un tarihi 18 Nisan 2010 olarak belirlenmiş olup, çok sayıda üniversite adayı, belirlenen tarihe göre 6 ila 12 ayını planlamış olup, bu öğrencilerin azımsanamayacak bir bölümü Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerimizde hazırlıklarını devam etmektedirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelere kabullerinde izlenecek prosedürün değiştirilmesi veya YÖS sınavının 2010 yılında itibaren kaldırılması bu öğrencileri ve ailelerini zor durumda bırakacak olup, uluslararası alanda da ülkemizin prestijini sarsacaktır.

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YA DA TÜRK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI NE OLACAK?

Cevaplanması gereken en önemli sorulardan bir tanesi de budur; son yıllarda YÖS’e başvurularda kayda değer oranda artış gösteren Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığından çıkmış olan ve aynı zamanda yabancı uyruğu olan öğrencilerin ya da Türk liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumları ne olacaktır? İlk etapta akla gelen son 20-30 yılda yurtdışına çıkan, bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını alan ve özellikle Avrupa ülkelerinde yoğunlaşan T.C. asıllı öğrencilerin durumlarıdır. Bu öğrencilerin bir kısmı lise öğrenimlerini Avrupa ülkelerinde tamamlarken büyük bir kısmı Türk liselerinde öğrenim görmektedir. Yapılmak istenen dönüşümle amaçlanan Türkiye üniversitelerinin bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve ülkemize kaynak sağlanması ise ülkemizdeki milli gelire önemli noktada katkı sunan ve sonuçta yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olan bu öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmesi nasıl gerçekleşecektir. Diğer bir açıdan görevleri gereği Türkiye’de bulunan, diğer ülkelerin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan yabancı uyrukluların çocukları, özel şirketlerde görev alan yabancı uyrukluların çocukları üniversitelerimize nasıl yerleşeceklerdir?

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISININ ARTMASI İÇİN GERÇEK ÇÖZÜM NEDİR?

Öncelikle vurgulanması gereken başlangıçta belirttiğimiz akademik yeterlilik meselesidir. Üniversitelerimizin diplomaları dünya çapında geçerlilik kazanmadığı sürece, yabancı uyruklu öğrenci akını beklemek anlamsız olacaktır. Üniversitelerimizin akademik olarak tercih edilebilir bir düzeye getirilmesi yönünde adımlar atılmalı ve üniversitelerimizin diğer ülkelerdeki tanıtımlarının belli bir süreklilik halinde ve doğru bir stratejiyle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) için ise söylenecek ilk şey bu sınavın bu haliyle kesinlikle kalmaması yönündedir. Fakat çözüm YÖS’ü kaldırmak değil, tam tersine lisans ve lisansüstü eğitim süreçlerini sağlıklı olarak işletebilen birçok ülkede olduğu gibi, YÖS sınavını tekrardan tamamı ile yeniden düzenlemek ile merkezi hale getirmek ve yabancı uyruklu öğrencileri yerleşmek istedikleri bölümlere uygun testlere tabi tutmaktır. Bu durum, ülkemizdeki YGS ve LYS sınavları için nasıl yapılıyorsa, YÖS sınavı için de benzer bir mantığa göre kurgulanmalıdır; nasıl ki bir T.C. vatandaşı öğrencinin İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi görebilmesi için çözmemesi gereken ilk test matematik testi ise, aynı durum bir yabancı uyruklu öğrenci için de geçerli olmalarıdır. YÖS yeniden gözden geçirilmeli sayısal ağırlıklı bölümlere girebilmek için matematik testi, geometri ve genel yetenek testi; tıp, diş hekimliği eczacılık gibi bölümlere girebilmek için kimya ve biyoloji testi; sözel bölümlere girebilmek için genel kültür, dünya tarihi, psikoloji vb. testleri ön plana çıkartılmalıdır. Bu durum aynı zamanda üniversitelerimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin seviyesini artıracağı gibi ülkemize lisans eğitimi almaya gelecek olan öğrencilerin profilini değiştirecek olup bir tür içeriye doğru beyin göçü de sağlayacaktır.

Ve son olarak, unutulmamalıdır ki ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkemizdeki belli başlı üniversitelerde ve kayda değer bölümlerde okumak amacıyla burada bulunmaktadırlar. Kendi ülkelerinde Tıp , Diş hekimliği, Endüstri müh. vb. prestijli bölümlere girebilme şansı yakalayan öğrenciler zaten kendi ülkelerinde bu eğitimlerini almaktadırlar. Üniversitelerimizi bu öğrenciler için çekici kılacak olan verdiğimiz eğitimin kalitesi ve verdiğimiz diplomanın geçerliliğidir.

NOT: 21 OCAK 2010 PERŞEMBE GÜNÜ YÖK GENEL KURULU TOPLANACAK OLUP, YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞTİRMELERİNDE YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER VE YÖS 2010’UN YAPILIP YAPILMAYACAĞI GİBİ YÖS İLE İLGİLİ KARARLAR ALINACAKTIR. BU NEDENLE 21 OCAK PERŞEMBE TARİHİNDEN ÖNCE YAPILACAK OLAN HER GÖRÜŞME ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Yorum bırakın

Filed under YÖS ile ilgili Genel

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda değişiklik

8 Ocak Cuma 2010 günü Habertürk gazetesi eğitim muhabirlerinden Esra Yazdıç, YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversite öğrenimleri ve YÖS üzerine bir röportaj gerçekleştirdi. Ardından 11 Ocak Pazartesi 2010 günü YÖS başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın kaldırılacağı açıklamasında bulundu. Son günlerdir gazetelerde ve internetteki haber sitelerinde fazlasıyla yer bulan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yüksek öğrenimlerindeki değişiklikler ve YÖS sınavının kaldırılması ile ilgili bazı haberleri yayınlıyoruz.

YABANCI ÖĞRENCİ İÇİN SINAV DÖNEMİ BİTTİ
HER ÜNİVERSİTE YABANCI ÖĞRENCİSİNİ KENDİ SEÇECEK
8 OCAK 2010 – HABERTÜRK
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılıyor. YÖK pek çok bakanlık, kamu kurumu ve üniversitelerin görüşlerini alarak aldığı kararı “Çağa ayak uydurma, üniversitelere okutacağı yabancı öğrenciyi seçme, milli gelire katkı sunma” olarak açıklıyor. Konuya ilişkin HABERTÜRK’e özel konuşan, YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 21 Ocak’taki genel kurul toplantısının ardından üniversitelere yazı gönderileceğini söyledi.

Yeni Zellanda bili öğrenci istiyor: Yeni Zellanda’dan haritada ismini bulmakta zorlandığımız Rusya’nın derinliklerindeki şehirlerine kadar, çeşitli yabancı üniversite temsilcilerinin ülkemize gelerek öğrenci çekebilmek için çalışmalar yaptığı görüyorz. YÖS’ün kaldırılması aslında geç kalmış bir adım. YÖK kararı Milli Eğitim, İçişleri, Dışişleri Bakanlıkları ve diğer bazı kurumlarla görüşerek aldı.

Üniversite öğrencisini kendi belirleyecek: Üniversiteler kendi belirledikleri ve YÖK’ün onayına sunularak kabul edilen esaslar çerçevesinde öğrenci kabul edecek. Uluslararası sınavlar başta olmak üzere öğrenci sayısı, öğrenci kontenjanları, yabancı öğrenci kabul edilecek programların neler olacağı, öğrenci nitelikleri üniversitelerden gelen görüşler etrafında belirlenecek. Burada üniversitelere temel çerçevede kendilerine özgü kriterler oluşturabilecekleri bir serbestlik alanı da bırakılacak ve her üniversite farklılaşabilecek. Dolayısıyla burada detayları dahi belirleyen merkeziyetçi bir anlayışın terk edilerek, üniversitelerimize yabancı öğrenci kabulüne ilişkin süreçte etkin bir rol verme söz konusu. Ayrıca lisans programları yanı sıra ön lisans programları da yabancı öğrencilere açılacak. Yabancı öğrenci alacak üniversitelerimiz yabancı öğrenci ofisleri kuracak. YÖK bu arada bütün üniversitelerimizi, fakülte ve birimleri ile tanıtacak İngilizce bir katalog çalışmasını da tamamlamak üzere.

Mali kaynak sağlanacak: Yüzü aşkın ülkeden öğrencinin getirerek burslu olarak üniversitelerde okutulması ülkemiz açısından umduğu uzun vadeli milli yararlara herhangi bir harcama yapılmadan katkı sağlayacaktır.

Ücretler farklı olacak: Gelen öğrencilerden alınacak öğrenci harçlarının Türk öğrencilerinden kaç kat fazla olacağı bir detay. Bu durum, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri açısından elbette farklılık gösterecek

Üniversiteler istedi: Üniversitelerimiz yabancı öğrenci alımında en büyük engel olarak YÖS sınavını gördüklerini pek çok vesile ile dile getiriyorlardı. Dolayısıyla bu kararın alınmasında bu yöndeki talepler ve görüşler de rol oynadı. Bu değişikliğin kurgusu her üniversiteye tek tip elbise giydirme değil, belli temel esaslar çerçevesinde, kendi kapasitesine ve ileriye yönelik stratejik planlarına uygun kendi modelini oluşturma imkanı tanınmasıdır.

TÜRKİYE YABANCI ÖĞRENCİ CENNETİ OLACAK
EĞİTİME ABD VE İNGİLTERE MODELİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI KALKIYOR

TÜRKİYE’YE ORTADOĞU VE BALKANLAR’DAN ÖĞRENCİ AKINI YAŞANMASI BEKLENİYOR

TÜRKİYE’YE yabancı öğrenci çekebilmek ve ekonomik katma değer yaratabilmek için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılıyor. Sınavın kaldırılmasıyla Türkiye’nin, ABD ve İngiltere örneğinde olduğu gibi “yabancı öğrenci cenneti” olması ve buradan milyonlarca dolar gelir sağlanması hedefleniyor.

HABERTÜRK, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında yapılan YÖK, Dışişleri, Emniyet yetkilileri ve diğer ilgililerin katıldığı Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan önemli bir karara ulaştı. Buna göre bugüne kadar Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler için uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurulu, kısa süre içinde bu kararı açıklayacak. Emniyet yetkilileri, sınavın kaldırılması kararının Türkiye’ye gelecek öğrenciler açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını ifade etti.

YENİ ÜNİVERSİTELERE GÜN DOĞDU
Sınavın kaldırılmasıyla birlikte; Edirne’den Hakkari’ye kadar vakıf ve devlet üniversiteleri kendi kriterlerini belirleyerek yabancı uyruklu öğrenci alabilecekler. ABD, İngiltere ve Japonya’da uygulanan bu sistemle her yıl milyarlarca dolar ve sterlin gelir elde ediliyor. YÖS sınavının kaldırılmasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki üniversitelere Ortadoğu ülkelerinden öğrenci akını yaşanması bekleniyor. Yabancı öğrencilerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarıyla birlikte ekonomiye de canlılık katmaları amaçlanıyor. İngiltere ve ABD’de olduğu gibi eğitim için Türkiye’ye gelecek öğrencilerin ailelerinin yanına yerleştirilmesi ve bu şekilde Anadolu’daki ailelere gelir imkânı yaratılması da düşünülüyor.

BAŞBAKAN’IN HAYALİYDİ
AK Parti iktidarı döneminde 63 yeni üniversite açıldı ancak bu üniversiteler eğitim kalitesi açısından ve kaynak yetersizliği nedeniyle sıkıntılar yaşadı, eleştirilere maruz kaldı. Başbakan Erdoğan önceki gün katıldığı “Beş Yılda Beşbin Öğrenci Projesi” töreninde bu üniversitelerle ilgili şunları söyledi:
“Üniversiteler, bu şehirlerimizin vizyonu, umudu haline geldi. Oralarda inanıyorum ki barışın tohumları atılıyor, ekonomik hareketlenmenin tohumları atılıyor. Belki bugün değil ama en geç yarın bunlar gerçekleşecek. Bu konuda umutlarım kesinlikle sonsuzdur. Şu anda dünyayla rekabet edebileceğimiz üniversitelerimiz var ama ben inanıyorum üniversitelerimiz rekabet etmekle kalmayacak, adım adım önce geçecektir.”

YABANCI ÖĞRENCİ GELEMİYOR
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve tanıtım eksikliği nedeniyle Türkiye’ye gelen yabancı öğrenci sayısı, 2004 yılından itibaren gerçekleşen düzenli artışa rağmen, hala 10 yıl önceki rakamların gerisinde. Türkiye, dünya sıralamasında ise yabancı uyruklu öğrenci açısından son sıralarda bulunuyor. Türk üniversitelerinde 1998-1999 döneminde 18 bin 350 yabancı öğrenci eğitim görürken, 2008-2009 sezonunda bu sayı 18 bin 158 olarak gerçekleşti. Ek yerleştirmeler sonucunda ise üniversitelerde 103 bin kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinde 53 bin 777, vakıf üniversitelerinde ise 35 bin 177 kontenjan boş kaldı.

YETERLİ BAŞVURU YOK
Türk üniversiteleri, yabancı kontenjanlarının tümüne öğrenci bulamıyor. YÖS’e de kontenjanın altında başvuru yapılıyor. Geçen yıl yapılan YÖS’e 6 bin 873 öğrenci girdi, bunlardan ancak 4 bini kayıt yaptırabildi. Yabancı uyruklu öğrencilerin okullara ödedikleri miktar, programın özelliğine bağlı olarak, devlet üniversitelerinde yıllık bin 250-2 bin 500 ABD doları arasında; vakıf üniversitelerinde ise 11 bin-25 bin ABD doları arasında değişiyor.

Türk üniversitelerinde 127 ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin önemli bölümü Türki cumhuriyetlerden ve Orta Doğu ülkelerinden geliyor. Türk üniversitelerinde 2 bin 472 KKTC, 2 bin 307 Azerbaycan, bin 147 Bulgaristan, bin 703 Türkmenistan, 975 İran, 899 Moğolistan, 850 Yunanistan, 701 Kazakistan, 581 Afganistan, 556 Almanya, 528 Kırgızistan, 518 Bosna-Hersek, 499 Arnavutluk, 491 Rusya, 307 Makedonya, 293 Irak, 291 Suriye, 262 Gürcistan, 209 Ukrayna, 174 Çin uyruklu öğrenci okuyor.

‘Yabancı öğrenci açılımı’ tamamlandı, YÖS kaldırılıyor

11 OCAK 2010 – egitimportali.com

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 1,5 yıldır çalışmalarını sürdüğü ‘yabancı öğrenci açılımını’ bu ay tamamlıyor. Türkiye’yi yabancı öğrenci cazibe merkezi haline getirmek için yürütülen çalışmalarda son noktaya gelinirken 21 Ocak’ta yapılacak YÖK Genel Kurulu’nda ‘Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılması ve bu konuda yetkinin üniversitelere bırakılması gibi bir dizi karar alınacak
Geçen hafta Başbakanlık, Milli Eğitim, İçişleri, Dışişleri ve YÖK temsilcilerinin katıldığı yabancı öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmekle görevli ‘Değerlendirme Kurulu’ toplantısında önemli kararlar alındı. Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelmesinin önündeki engelleri kaldıracak kararların en önemlisi her yıl nisan ayında yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılması.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ilk genel kurulda YÖS’ü kaldıracak kararı alacaklarını açıklarken, artık yabancı öğrenciler için Türkiye’de bir sınav yapılmayacağını kaydetti. Özcan’ın verdiği bilgiye göre yurt dışından gelecek yabancı öğrenciler için YÖK genel esasları belirleyecek. Bu esaslar içinde yabancı öğrenciler için uluslararası sınavlar veya kendi ülkesindeki sınavlar gibi çeşitli başarı kıstasları olacak. Üniversiteler de genel esaslar çerçevesinde kendileri çeşitli kriterler belirleyecek. Üniversiteler bu kriterleri kolaylaştırabileceği gibi zorlaştırabilecek de. Ancak her üniversitenin kendisine göre belirleyeceği kriterler yine YÖK’ün onayından geçecek. Yabancı öğrencilerin Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışmasının önündeki mevzuat engelinin kaldırılması için de yeni bir çalışma yapılacak. Üniversitelerde yabancı öğrenci ofisleri açılacak ve bu ofisler hem öğrenci çekilmesi, hem de gelen öğrencilerle yakından ilgilenilmesinde görev üstlenecek.

‘Ücretleri de üniversiteler belirlesin istiyoruz’

YÖK Başkanı Özcan, “Aslında YÖS’ün kaldırılması kararı 4 bakanlığın katıldığı değerlendirme kurulu toplantısında alındı. Biz de prosedür olarak genel kurulda bu kararı alacağız. Bu,Türk yükseköğretim tarihindeki en önemli değişikliklerden bir tanesi olacak. Bu zamana kadar beceremediğimiz yabancı öğrenci çekme meselesini, son derece basite indirgeyeceğiz, Türkiye’ye eğitim için gelmeyi cazip ve kolay hale getireceğiz” dedi.
Kriterleri ve yabancı öğrenci kontenjanı belirlemeyi üniversitelere bırakacaklarını kaydeden Özcan, yabancı öğrenciler sayesinde Türk yükseköğretiminin de dünyada rekabete açılmış olacağını vurguladı. Yabancı öğrencilerin ödeyeceği harçları da üniversitelerin belirlemesini istediklerini, bunun için Bakanlar Kurulu’ndan talepte bulunacaklarını belirten YÖK Bakanı, yabancı öğrencilerin üniversite bütçelerine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Yabancı öğrenci sayısı katlanacak

Yabancı öğrenci çekme projesini yürüten YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Yekta Saraç ise, bir buçuk yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını, önce YÖS’ün ıslah edilmesi ve yeniden düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Saraç, “Ancak ıslah çalışmalarının istenilen sonucu vermeyeceği görüldü, yurt dışındaki temaslar sonucunda da YÖS’ün kaldırılmasının en iyi çözüm olacağı sonucuna varıldı. YÖS, psikolojik bir bariyerdi” dedi.
Vakıf üniversiteleri başta olmak üzere bazı devlet üniversitelerinin sürekli bu konuda kendilerine başvuruda bulunduğunu hatırlatan Saraç, “Şuanda Türkiye’de 127 ülkeden gelip de okuyan 18 bin yabancı öğrenci herhangi bir gayret sarf edilmeden oluşan bir rakam. Artık hem prosedürlerin hafifletilmesi, hem de YÖK ve üniversitelerin gayreti ile bu rakam ciddi oranda artacak. Türkiye, yüksek öğretimde cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

Yabancılar için Türk üniversiteleri kataloğu

Yabancı öğrencilerin Türk yüksek öğretimindeki kaliteyi de artıracağını vurgulayan Saraç, Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtılması için ilk defa yabancı dilde toplu bir katalog hazırladıklarını açıkladı. İngilizce hazırlanan, vakıf ve devlet dahil tüm üniversitelerin bulunacağı katalogda üniversiteler hakkında detaylı bilgilerin yer alacağını kaydeden Yekta Saraç, katalogun iki hafta içinde tamamlanacağını, internette de yayınlanacağını belirtti. Yurt dışındaki eğitim fuarlarına üniversitelerin katılımını da teşvik edeceklerini ifade eden YÖK üyesi, bu kapsamda katılacakları ilk fuarın 26-29 Ocak’ta Riyad’da düzenlenecek eğitim fuarı olacağını kaydetti. Bu fuara YÖK Başkanı ile birlikte İstanbul, İTÜ, Bilkent, İnönü, Erzurum ve Yıldız üniversiteleri gibi 8 üniversitenin katılacağı bilgisini veren Yekta Saraç, dünyadaki diğer eğitim fuarlarına da Türk üniversitelerinin daha fazla katılacağını belirtti.

Yabancı öğrenciye, sınavsız Türkiye’ye gelme yolu açılıyor

11 Ocak 2010 – Zaman

Türkiye, yükseköğretimde yabancı öğrenciler için cazibe merkezi haline geliyor. Ülkedeki vakıf ve devlet üniversitesi sayısının artmasını destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1,5 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü ‘yabancı öğrenci açılımını’ bu ay tamamlıyor.

21 Ocak’ta yapılacak YÖK genel kurulunda ‘Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılması, kabul şartları, kontenjan ve harçlar konusundaki yetkinin üniversitelere bırakılması gibi bir dizi karar alınacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Bu zamana kadar beceremediğimiz yabancı öğrenci çekme meselesini son derece basite indirgeyeceğiz. Ülkemize eğitim için gelmeyi cazip ve kolay hale getireceğiz. Yabancı öğrenciler sayesinde Türk yükseköğretimini de dünyada rekabete açacağız.” dedi.

Yabancı öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmekle görevli Başbakanlık, Milli Eğitim, İçişleri, Dışişleri ve YÖK temsilcilerinden oluşan ‘Değerlendirme Kurulu’nun geçen haftaki toplantısında önemli kararlar alındı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yeni yıldaki ilk genel kurulda YÖS’ü kaldıracaklarını belirterek, “Bu zamana kadar beceremediğimiz yabancı öğrenci çekme meselesini, son derece basite indirgeyeceğiz. Ülkemize eğitim için gelmeyi cazip ve kolay hale getireceğiz. Yabancı öğrenciler sayesinde Türk yükseköğretimini de rekabete açacağız.” dedi. Yabancı öğrencilerin ödeyeceği harçları üniversitelerin belirlemesini istediklerini ifade eden Özcan, bunun için Bakanlar Kurulu’ndan talepte bulunacaklarını açıkladı. Özcan’ın verdiği bilgiye göre yurtdışından gelecek öğrenciler için genel esasları YÖK belirleyecek. Uluslararası sınavlar veya öğrencinin geldiği ülkedeki sınavlar gibi çeşitli başarı kıstasları olacak. Üniversiteler, yabancı öğrenci kontenjanı ve kabul şartlarını kendileri belirleyecek. Ancak her üniversitenin kendisine göre belirleyeceği kriterler yine YÖK’ün onayından geçecek. Yabancı öğrencilerin Türkiye’de gelir getirici işte çalışmasının önündeki mevzuat engelinin kaldırılması için de bir çalışma yapılacak. Üniversitelerde yabancı öğrenci ofisleri açılabilecek ve bu ofisler hem öğrenci çekilmesi hem de gelen öğrencilerle yakından ilgilenilmesinde görev üstlenecek.

Yabancı öğrenci çekme projesini yürüten YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yekta Saraç, 1,5 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını anlatarak, “YÖS’ün kaldırılmasının en iyi çözüm olacağı sonucuna varıldı. YÖS, psikolojik bir bariyerdi.” dedi. Bu konuda sürekli başvuru aldıklarını hatırlatan Saraç, “Şu anda Türkiye’de 127 ülkeden 18 bin yabancı öğrenci okuyor. Bu, hiç uğraşılmadan oluşan bir rakam. Artık hem prosedürlerin hafifletilmesi hem de YÖK ve üniversitelerin gayreti ile bu rakam ciddi oranda artacak.” diye konuştu.

Yorum bırakın

Filed under YÖS ile ilgili Genel